Wójt Gminy Hajnówka informuje, ze opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy kwartalnie bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujący sposób:

   1. Kasie Urzędu Gminy Hajnówka,

lub,

    2. Na  konto Urzędu  Gminy  Hajnówka

       22 1020 1332 0000 1002 0037 4801
lub,

    3. Dla inkasenta, tj. dla sołtysa.


W terminach:

1 oplata do 15 sierpnia
2 oplata do 15 listopada

1 oplata do 15 lutego
2 oplata do 15 maja
3 oplata do 15 sierpnia
4 oplata do 15 listopada
1 oplata do 15 lutego
2 oplata do 15 maja

Wójt Gminy Hajnówka