OGŁOSZENIE

Gmina Hajnówka informuje, że posiada podpisaną umowę z firmą utylizacyjną „Zbiornica Skórzec”, ul. Armii Krajowej 45, 08-114 Skórzec, dotyczącą odbierania od rolników z terenu naszej gminy padłych sztuk zwierząt.
W przypadku konieczności odbioru padłej sztuki należy zgłosić ten fakt pod nr. tel. (025) 644 62 74, kom. 0 697 727 397.

Za odbiór padłej sztuki właściciel zwierzęcia nie ponosi żadnych kosztów.

Wójt Gminy Hajnówka