1. CZYNNY W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH

    od   8:00 do 16:00 (październik - marzec)

    od 10:00 do 18:00 (kwiecień - wrzesień)

 2. DZIAŁALNOŚĆ POLEGAĆ BĘDZIE NA ODBIERANIU DOSTARCZANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY, CZASOWYM PRZECHOWYWANIU I PRZEKAZANIU DO UTYLIZACJI TAKICH ODPADÓW JAK:

 • PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA,

 • ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY,

 • ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE,

 • ZUŻYTE OPONY,

 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 • MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 1. PRZEKAZUJĄCY ODPADY ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO OKAZANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE JEST MIESZKAŃCEM MIEJSCOWOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY HAJNÓWKA,

 2. PRZEKAZUJĄCY ODPADY OTRZYMA KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW.