Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Hajnówka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Hajnówka

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w hajnówce

z dnia 18 września 2018 r.

INFORMACJA

 

Na podstawie § 3 ust. 2, pkt. 4 załącznika do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r.  w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje do wiadomości publicznej informację o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach jak niżej:

Podkategorie