Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1,
Szkoła Podstawowa w Dubinach,
Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka tel. 85 682-46-31

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Ewa Grażyna Warsicka

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Halina Skiepko

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3.

Grzegorz Antichowicz

CZŁONEK

4.

Walentyna Czurak

CZŁONEK

5.

Emilia Filipiuk

CZŁONEK

6.

Romuald Rafał Gierasimiuk

CZŁONEK

7.

Anna Pawłowicz

CZŁONEK

8.

Walenty Siekan

CZŁONEK

9.

Małgorzata Zankiewicz

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

 

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

 
 

1.

Adam Siekan

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 
 

2.

Barbara Gawryluk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

 
 

3.

Irena Gagan

CZŁONEK

 
 

4.

Julita Łukasiewicz

CZŁONEK

 
 

5.

Nina Orzechowska

CZŁONEK

 
 

6.

Anna Pucinik

CZŁONEK

 
 

7.

Ewa Seliwoniuk

CZŁONEK

 
 

8.

Ewa Agata Stolarewska

CZŁONEK

 
 

9.

Joachim Wojtulewicz

CZŁONEK

 
   

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2,
Gminne Centrum Kultury w Dubinach,
Dubiny ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682-39-22:

           

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Emilia Barbara Maksimczuk

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Sławomir Weremiuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Łukasz Janiuk

CZŁONEK

4.

Natalia Kopiejczyk

CZŁONEK

5.

Mikołaj Zawadzki

CZŁONEK

6.

Piotr Okoczuk

CZŁONEK

7.

Bazyl Panasiuk

CZŁONEK

8.

Ewa Sakowska

CZŁONEK

9.

Taisa Skiepko

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

 

1.

Marzena Kublik

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 

2.

Mirosław Kojło

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

 

3.

Walentyna Snarska

CZŁONEK

 

4.

Paweł Gagan

CZŁONEK

 

5.

Marcin Lewczuk

CZŁONEK

 

6.

Alina Łukasiewicz

CZŁONEK

 

7.

Małgorzata Sawczuk

CZŁONEK

 

8.

Paulina Skiepko

CZŁONEK

 

9.

Wojciech Warsicki

CZŁONEK

 
   

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,
Świetlica Wiejska w Nowosadach, tel. 664-132-293
Nowosady 114, 17-200 Hajnówka:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Katarzyna Janowska

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Irena Nikołajuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Mikołaj Gierasimiuk

CZŁONEK

4.

Halina Jałoza

CZŁONEK

5.

Izabela Ewa Janusiewicz

CZŁONEK

6.

Jerzy Jarmoc

CZŁONEK

7.

Łukasz Niczyporuk

CZŁONEK

8.

Irena Stasinkiewicz

CZŁONEK

9.

Ludmiła Stocka

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

 

1.

Mironczuk Iwona

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 

2.

Maciejuk Mirosław

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

 

3.

Tomasz Chrościelewski

CZŁONEK

 

4.

Agnieszka Kojło

CZŁONEK

 

5.

Anatol Nikołajuk

CZŁONEK

 

6.

Justyna Plech

CZŁONEK

 

7.

Joanna Raczkiewicz

CZŁONEK

 

8.

Barbara Szwarc

CZŁONEK

 

9.

Nina Treszczotko

CZŁONEK

 
   

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4,
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie, tel. 664-132-295
Nowokornino 147, 17-200 Hajnówka:

         

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Anna Chrościelewska

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Ewelina Kondratiuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Dariusz Dutkowski

CZŁONEK

4.

Anna Gacuta

CZŁONEK

5.

Aleksander Korolko

CZŁONEK

6.

Teresa Osiniak

CZŁONEK

7.

Barbara Romaniuk

CZŁONEK

8.

Irena Sidoruk

CZŁONEK

9.

Andrzej Siekan

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Iwona Szwarc

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Emilia Iwaniuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3..

Danuta Jancewicz

CZŁONEK

4.

Grażyna Marczuk

CZŁONEK

5.

Włodzimierz Osipiuk

CZŁONEK

6.

Barbara Sadowska

CZŁONEK

7.

Anna Szarejko

CZŁONEK

8.

Karolina Drozd

CZŁONEK

9.

Aneta Świderska

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Nowoberezowie,
 Nowoberezowo 86, 17-200 Hajnówka tel.664 132 295:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Tomasz Iwaniuk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

Justyna Golonko

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Alina Bartoszuk

CZŁONEK

4.

Aniela Golonko

CZŁONEK

5.

Janina Kaliszuk

CZŁONEK

6.

Paweł Kojło

CZŁONEK

7.

Mateusz Romaniuk

CZŁONEK

8.

Mirosław Siemieniuk

CZŁONEK

9.

Nadzieja Timoszuk

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

 

1.

Mirosława Owerczuk,

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

 

2.

Grzegorz Paweł Kublik

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

 

3.

Baszun Piotr

CZŁONEK

 

4.

Anna Czabaj

CZŁONEK

 

5.

Ilona Jancewicz

CZŁONEK

 

6.

Ala Kostecka

CZŁONEK

 

7.

Kamil Samojluk

CZŁONEK

 

8.

Jan Szwed

CZŁONEK

 

9.

Jarosław Timoszuk

CZŁONEK

 
   

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Mochnatem,
Mochnate 58, 17-200 Hajnówka, tel. 664 132 296:

         

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Andrzej Golonko

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

Krystyna Kraśko

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Helena Gruszewska

CZŁONEK

4.

Robert Jańczuk

CZŁONEK

5.

Aleksander Polikatus

CZŁONEK

6.

Władysław Romaniuk

CZŁONEK

7.

Eugeniusz Stepaniuk

CZŁONEK

8.

Jerzy Szwarc

CZŁONEK

9.

Ludmiła Żmieńko

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Barbara Antichowicz

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Elżbieta Bugwin

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Aleksy Gierasimiuk

CZŁONEK

4.

Michał Golonko

CZŁONEK

5.

Marek Kraśko

CZŁONEK

6.

Joanna Kuptel

CZŁONEK

7.

Paulina Niewińska

CZŁONEK

8.

Irena Szpilko

CZŁONEK

9.

Sławomir Dariusz Wrzosek

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie,
 Orzeszkowo 2, 17-200 Hajnówka, tel. 795 592 998:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Krzysztof Lisicki

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

Iwona Kudlewska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Joanna Buszko

CZŁONEK

4.

Mirosława Giercun

CZŁONEK

5.

Elżbieta Grygoruk

CZŁONEK

6.

Helena Komorowska

CZŁONEK

7.

Mateusz Lewczuk

CZŁONEK

8.

Paweł Pień

CZŁONEK

9.

Jan Pucinik

CZŁONEK

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Bogumiła Gierasimiuk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2.

Rafał Dawid Nowicki

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Justyna Lisicka

CZŁONEK

4.

Izabela Mazuruk

CZŁONEK

5.

Maja Miszczuk

CZŁONEK

6.

Teresa Nowicka

CZŁONEK

7.

Mirosława Romaniuk

CZŁONEK

8.

Andrzej Szpilko

CZŁONEK

9.

Artur Werszko

CZŁONEK