wybory

Informacja o posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Hajnówka

 

Uprzejmie informuję, iż pierwsze posiedzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Hajnówka oraz szkolenie dotyczących zarządzonych Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum odbędzie się

w piątek 6 października 2023 roku

o godz. 13:00 

w sali Nr 12 Urzędu Gminy.

 

 

Urzędnik Wyborczy

Paweł Supruniuk

wybory 2023

ZARZĄDZENIE Nr 601/2023
 Wójta Gminy Hajnówka
 z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października  2023 roku

 

wybory 2023

POSTANOWIENIE NR 178/2023
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

wybory 2023

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Hajnówka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II informuje, co następuje:

logo ugh

ZARZĄDZENIE Nr 596/2023

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 roku  

 
 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) zarządzam, co następuje:

 • 1. Wyznaczam miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 roku wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

          Wójt
   mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Załącznik

 do Zarządzenia  Nr 596/2023

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 1 września 2023 r. 

 

 

Tablice ogłoszeń w Gminie Hajnówka:

 1. Sołectwo Bielszczyzna – przy posesji Nr 3.
 2. Sołectwo Borek – przy budynku świetlicy wiejskiej.
 3. Sołectwo Borysówka – przy budynku świetlicy, przy wjeździe do wsi Olchowa Kładka, wieś Smolany Sadek.
 4. Sołectwo Chytra – przy posesji Nr 35.
 5. Sołectwo Czyżyki – przy budynku świetlicy wiejskiej.
 6. Sołectwo Dubicze Osoczne – przy starym budynku straży pożarnej.
 7. Sołectwo Dubiny – przy Gminnym Centrum Kultury, przy ul. Nowej, 2 tablice przy ul. Łąkowej, ul. Graniczna.
 8. Sołectwo Kotówka – przy budynku świetlicy wiejskiej.
 9. Sołectwo Lipiny – przy świetlicy wiejskiej, przy posesji 160.
 10. Sołectwo Łozice – w centrum wsi.
 11. Sołectwo Mochnate - przy starej Szkole Podstawowej.
 12. Sołectwo Nowoberezowo – przy sklepie spożywczym, przy budynku wielorodzinnym Nr 2.
 13. Sołectwo Nowokornino – przy świetlicy wiejskiej.
 14. Sołectwo Nowosady – przy budynku świetlicy wiejskiej, przy sklepie spożywczym, przy posesji 152 oraz Przechody przy posesji Nr 5, Zwodzieckie przy posesji Nr 6,  Dubińska Ferma przy posesji Nr 1B, Golakowa Szyja naprzeciwko posesji Nr 7, Sorocza Nóżka przy posesji Nr 19. 
 15. Sołectwo Orzeszkowo – przy budynku świetlicy wiejskiej.
 16. Sołectwo Pasieczniki Duże – przy ogrodzeniu świetlicy wiejskiej.
 17. Sołectwo Postołowo – przy posesji Nr 12, Skryplewo przy posesji Nr 1, Sawiny Gród przy posesji sołtysa.
 18. Sołectwo Puciska – przy posesji Nr 13.
 19. Sołectwo Progale – przy posesji Nr 6.
 20. Sołectwo Rzepiska – przy świetlicy wiejskiej.
 21. Sołectwo Stare Berezowo -przy świetlicy wiejskiej, przy budynku mleczarni.
 22. Sołectwo Trywieża – przy budynku po byłym sklepie spożywczym.
 23. Sołectwo Topiło – między posesją 7 i 8.
 24. Sołectwo Wasilkowo - przy posesji Nr 1.
 25. Sołectwo Wygoda – przy posesji Nr 6.

Podkategorie