INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Hajnówka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II informuje, co następuje:

  • 1

W dniu 22.09.2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pok. Nr 36 odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9.

  • 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

Dorota Sosna