POSTANOWIENIE NR 178/2023
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

 • 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu bielskiego, powiatu hajnowskiego, powiatu siemiatyckiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 159 do postanowienia.

 • 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Białymstoku II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

 • 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

Dorota Sosna

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Hajnówka - do pobrania plik PDF 214KB:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka:

 1. Alina Bartoszuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
 2. Emilia Biryłko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Hajnówka
 3. Irena Grygoruk, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Dubiny
 4. Tamara Lewczuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Hajnówka
 5. Bartłomiej Jerzy Ługowoj, zgłoszony przez KWW RDIP, zam. Hajnówka
 6. Anna Michalczuk, zgłoszona przez KW WIS, zam. Hajnówka
 7. Jan Suprun, zgłoszony przez KW WOLNA EUROPA, zam. Postołowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Gminne Centrum Kultury w Dubinach, Dubiny ul. Główna 116, 17­200 Hajnówka:

 1. Jan Bagiński, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Dubiny
 2. Tomasz Bartoszuk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Hajnówka
 3. Jarosław Dunda, zgłoszony przez KW WOLNA EUROPA, zam. Hajnówka
 4. Alla Gryc, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Hajnówka
 5. Julian Dominik Kojło, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Dubiny
 6. Anatol Skiepko, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Dubiny
 7. Nina Trofimiuk, zgłoszona przez KW WIS, zam. Hajnówka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka:

 1. Paulina Bartoszuk, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Lipiny
 2. Katarzyna Giczan, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Przechody
 3. Zbigniew Olichwier, zgłoszony przez KWW RDIP, zam. Hajnówka
 4. Alina Pawluczuk, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Hajnówka
 5. Ilona Podszywało, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
 6. Jolanta Puc, zgłoszona przez KW WIS, zam. Hajnówka
 7. Stanisław Sokołowski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Nowosady

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica wiejska w Nowokorninie, Nowokornino 33, 17-200 Hajnówka:

 1. Nadzieja Charytoniuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Stare Berezowo
 2. Małgorzata Dobosz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
 3. Helena Paszko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Puciska
 4. Roman Romaniuk, zgłoszony przez KWW RDIP, zam. Hajnówka
 5. Paulina Siegień, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Kotówka
 6. Krystyna Siekan, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Dubiny
 7. Irena Szpilko, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Mochnate

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86, 17­200 Hajnówka:

 1. Walentyna Biryłko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nowoberezowo
 2. Agnieszka Dunda, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Hajnówka
 3. Maria Karpiuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Dubicze Osoczne
 4. Magdalena Kowalska, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Nowoberezowo
 5. Katarzyna Olszewska, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Hajnówka
 6. Adam Siekan, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Dubiny
 7. Andrzej Treszczotko, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka:

 1. Andrzej Golonko, zgłoszony przez KW WOLNA EUROPA, zam. Mochnate
 2. Wiktor Gruszewski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Orzeszkowo
 3. Jan Pawluczuk, zgłoszony przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Hajnówka
 4. Katarzyna Sakowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Lipiny
 5. Krystyna Skiepko, zgłoszona przez KW WIS, zam. Dubiny
 6. Urszula Ustyniuk, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Hajnówka
 7. Władysław Żmieńko, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Orzeszkowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica wiejska w Orzeszkowie, Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka:

 1. Irena Andrzejuk, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Hajnówka
 2. Bogumiła Gierasimiuk, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Topiło
 3. Marek Ginszt, zgłoszony przez KW WIS, zam. Hajnówka
 4. Krzysztof Lisicki, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Orzeszkowo
 5. Beata Krystyna Ostapczuk, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Czyżyki
 6. Monika Prokopiuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
 7. Krystyna Wojtulewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL

ZIELONI, zam. Dubiny

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica wiejska w Lipinach, Lipiny 48, 17-200 Hajnówka:

 1. Jan Gredel, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Dubiny
 2. Ewa Jarmoc, zgłoszona przez KW WIS, zam. Dubiny
 3. Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
 4. Marek Łuksza, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Lipiny
 5. Ewa Maciejuk, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Borysówka
 6. Karol Marek Nieciecki, zgłoszony przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Hajnówka
 7. Ewa Sakowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Lipiny

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica wiejska w Starym Berezowie, Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka:

 1. Roman Daniluk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Hajnówka
 2. Luiza Frączek, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Hajnówka
 3. Barbara Giemza, zgłoszona przez KW WIS, zam. Hajnówka
 4. Grzegorz Maksymiuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Stare Berezowo
 5. Władysław Niczyporuk, zgłoszony przez KWW RDIP, zam. Czyżyki
 6. Marcin Sadowski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Postołowo
 7. Dorota Topolewska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Sawiny Gród