wybory 2024

ZARZĄDZENIE NR 137/2023

WOJEWODY PODLASKIEGO


z dnia 10 listopada 2023 r.


w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów
i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2024 – 2029

Wybory 2023

Wyniki głosowania w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. znajdują się na stronie https://referendum.gov.pl/referendum2023/pl/wyniki/pl

wybory 2023

Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 3 140
2. Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy 2 954
3. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania 911
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 2 043
5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
6. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 2 043

Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne

7. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 73
8. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) 0
9. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
9a. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu 0
9b. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
9c. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
9d. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
9e. Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0

Ustalenie wyników głosowania

10. Liczba kart wyjętych z urny 2 043
10a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
11. Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) 0
12. Liczba kart ważnych 2 043
13. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 63
13a. w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
13b. w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 54
13c. w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0
14. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1 980

Obwodowe Komisje Wyborcze