OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 18 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Hajnówka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 201 lr.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Hajnówka, przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ WSI GMINY HAJNÓWKA

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce
Bogumiła Gierasimiuk