POSTANOWIENIE NR 396/2024

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

par. 1

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu bielskiego, powiatu hajnowskiego, powiatu siemiatyckiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 157 do postanowienia.

par. 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Białymstoku II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

par. 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku II

Dorota Sosna

Załącznik nr 69 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka:

 1. Agnieszka Dunda, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Hajnówka
 2. Janina Kaliszuk, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Nowoberezowo
 3. Mirosław Kojło, zgłoszony przez KWW HAJNOWSKA KOALICJA SAMORZĄDOWA, zam. Dubiny
 4. Tamara Lewczuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka
 5. Julita Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Postołowo
 6. Alina Daria Oniszczuk, zgłoszona przez KWW ZIEMIA HAJNOWSKA, zam. Dubiny
 7. Marzena Piwowarska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Stare Berezowo

Załącznik nr 70 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Gminne Centrum Kultury w Dubinach, Dubiny ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka:

 1. Jarosław Dunda, zgłoszony przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Hajnówka
 2. Stefan Sadowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Postołowo
 3. Iwona Siemieniuk, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Dubiny
 4. Ewa Stepaniuk, zgłoszona przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029, zam. Kotówka
 5. Irena Weresa, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Nowoberezowo
 6. Krystyna Wojtulewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dubiny
 7. Jan Woroniecki, zgłoszony przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Nowokornino

Załącznik nr 71 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka:

 1. Katarzyna Giczan, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przechody
 2. Ewa Maciejuk, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Borysówka
 3. Anna Michalczuk, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka
 4. Irena Nikołajuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowosady
 5. Jolanta Puc, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI, zam. Hajnówka
 6. Grażyna Alicja Wileńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka
 7. Eliza Własiuk, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Hajnówka

Załącznik nr 72 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica wiejska w Nowokorninie, Nowokornino 33, 17-200 Hajnówka:

 1. Barbara Baranów, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWN1, zam. Czeremcha
 2. Maria Chrościelewska, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Nowoberezowo
 3. Maria Grygoruk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka
 4. Helena Paszko, zgłoszona przez KWW ZIEMIA HAJNOWSKA, zam. Puciska
 5. Anna Pucinik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dubiny
 6. Paulina Siegień, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Kotówka
 7. Arnold Teterdynko, zgłoszony przez KW BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI, zam. Hajnówka

Załącznik nr 73 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86. 17-200 Hajnówka:

 1. Walentyna Biryłko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nowoberezowo
 2. Anna Drużba, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Nowoberezowo
 3. Maria Karpiuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dubicze Osoczne
 4. Gabriela Krasko, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ WSI GMINY HAJNÓWKA, zam. Pasieczniki Duże
 5. Włodzimierz Maksimiuk, zgłoszony przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029, zam. Nowosady
 6. Monika Ewa Sokołowska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam, Nowosady
 7. Andrzej Treszczotko, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny

Załącznik nr 74 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka:

 1. Nadzieja Charytoniuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo
 2. Andrzej Golonko, zgłoszony przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Mochnate
 3. Włodzimierz Golonko, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże
 4. Wiktor Gruszewski, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Orzeszkowo
 5. Mateusz Romaniuk, zgłoszony przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Nowoberezowo
 6. Marta Siemieniuk, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Stare Berezowo
 7. Gabriela Żmieńko, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Orzeszkowo

Załącznik nr 75 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica wiejska w Orzeszkowie, Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka:

 1. Alina Bartoszuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
 2. Marek Ginszt, zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”, zam. Hajnówka
 3. Renata Ginszt, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI, zam. Hajnówka
 4. Anna Golonko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże
 5. Iwona Elżbieta Kiczkajło, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Orzeszkowo
 6. Krzysztof Lisicki, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Orzeszkowo
 7. Teresa Nowicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Orzeszkowo

Załącznik nr 76 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica wiejska w Lipinach, Lipiny 48, 17-200 Hajnówka:

 1. Michał Baszun, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Lipiny
 2. Urszula Anna Furmanek, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Hajnówka
 3. Wiktoria Ignatiuk, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ WSI GMINY HAJNÓWKA, zam. Dubicze Osoczne
 4. Irena Kojło, zgłoszona przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029, zam. Dubiny
 5. Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny
 6. Monika Staśkiewicz, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lipiny
 7. Joanna Eurydyka Twaróg, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Hajnówka

Załącznik nr 77 gm. Hajnówka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica wiejska w Starym Berezowie, Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka:

 1. Dorota Bartoszewicz, zgłoszona przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029, zam. Mochnate
 2. Paulina Bartoszuk, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Lipiny
 3. Roman Daniluk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Hajnówka
 4. Paulina Kraśko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże
 5. Grzegorz Maksymiuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo
 6. Dorota Romaniuk, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ WSI GMINY HAJNÓWKA, zam. Stare Berezowo
 7. Irena Szpilko, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”, zam. Mochnate