bielsk podlaski

                                                           Włocławek, 26.04.2021 r.

Westmor Consulting Urszula Wódkowska

Biuro: ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek

 

Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
ul. Mickiewicza 46

17-100 Bielsk Podlaski                 

Informacja o konsultacjach projektu
„Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030”

droga 689

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego, będący inwestorem inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka" oraz wykonawca inwestycji, konsorcjum firm: Unibep S.A, Maksbud sp. z o.o., Value Engineerging sp. z o.o. informuje o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

 

Rozwiązania projektowe w/w drogi dostępne są do 5 marca 2021 r. w:

 • Urząd Gminy Bielsk Podlaski
 • Urząd Miasta Bielsk Podlaski
 • Urząd Gminy Hajnówka
 • Urząd Miasta Hajnówka
 • Urząd Gminy Czyże
 • Urząd Gminy Orla

oraz na http://dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/

 

Składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag dotyczących rozwiązań projektowych możliwe jest od 3 marca 2021r. do 5 kwietnia 2021r. poprzez wypełnienie formularza na http://dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/ , wypełnienie formularza w Urzędzie Gminy/Miasta, bądź przesłanie formularza na jeden z poniższych adresów:

 • Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
 • Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
 • Urząd Gminy Czyże, Czyże 106, 17-207 Czyże
 • Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 17-620 Białystok
 • Value Engineerging sp. z o.o., Al.Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

 

Rozpatrywane będą jedynie wnioski i zastrzeżenia zawierające imię, nazwisko oraz adres/działkę zgłaszającego, natomiast wersja papierowa formularza musi zostać dodatkowo podpisana. Przesłane zgłoszenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym - zostaną uwzględnione.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa

Termin i miejsce konsultacji:

11 grudnia 2019 r. godz. 16:00

Białowieski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1, Białowieża 17-230

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Firmą SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce zaprasza na konsultacje dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Hajnówka oraz gminy Białowieża, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 689. Długość projektowanej ścieżki wynosi około 21 km.

Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności, PZDW w Białymstoku pragnie, aby wszelkie kwestie związane z wykonaniem ścieżki zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.

W związku z powyższym dnia 11 grudnia 2019 roku o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, znajdującym się pod adresem: ul. Stoczek 2 w Białowieży, odbędzie się spotkanie Inwestora
oraz jednostki projektowej z zainteresowanymi mieszkańcami i właścicielami działek sąsiadujących z przedmiotową inwestycją.

Na spotkaniu zostaną przedstawione oraz omówione przyjęte rozwiązania projektowe, w związku z tym będzie możliwość wglądu do dokumentacji projektowej, wyrażenia swoich opinii, uwag oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych projektowaną inwestycją do bezpośredniego udziału w konsultacjach społecznych.

Dodatkowo w Urzędzie Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, a także na stronach internetowych SAFEGE i PZDW, zostaną udostępnione do wglądu plany sytuacyjne dotyczące projektu ścieżki rowerowej.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej do dnia 30.12.2019 r., na poniżej podane adresy:

Zamawiający:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130 fax. (85) 67 67 153

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka projektowa:

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 47 942 47, Fax: +48 22 47 942 48,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

konsultacje

W dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 19:00 w Hajnowskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej. Warto przyjść i rozmawiać. to sprawa ważna dla nas, dla pokoleń, dla ludzi nie tylko z okolic.