Przykładowy obraz

Pasieczniki Duże są miejscowością położona w przedpolu Puszczy Białowieskiej, na obszarze o unikalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Pasieczniki Duże leżą w gminie wiejskiej Hajnówka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Pasieczniki Duże jest obszar sołectwa. Przedmiotowe opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, opis zasobów służących odnowie miejscowości, analizę SWOT, planowane kierunki rozwoju oraz zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną.
Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

Więcej ...