astwa

Biuro ASTWA uprzejmie informuje, iż w dniu 28.12.2023 r. odbyła się prezentacja monografii naukowej Gospodarowanie Puszczą Białowieską jako ekosystemem przyrodniczo cennym autorstwa dr hab. inż. Stanisława Łuniewskiego, prof. ENU, prof. WANS.

koba

Firma KOBA Sp. z o.o. informuje, że został zakończony projekt unijny polegający na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z podłączenia swoich gospodarstw domowych do internetu o prędkości nawet 600 Mb/s. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem 85 333 33 33 oraz na stronie internetowej www.koba.pl

logo ugh

Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.

PDF z harmonogramem

https://www.puk-hajnowka.pl/harmonogram/

 

puk

W dniu 22.12. Gmina Hajnówka podpisała umowę z PUK w Hajnówce na "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych... na 2024r." Zaoferowana cena za tonę odpadów pozwala na utrzymanie opłat dla mieszkańców na tym samym poziomie. Będzie to już trzeci rok bez wzrostu opłat za odpady.