przejazd kolejowy

Białystok, dnia 26.06.2017 r.

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych,

baner

Akcja odbędzie się 29 czerwca w Hajnówce, przy Markecie Budowlanym Fachowiec, ul. Armii Krajowej 3.

dym z komina

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych c.o. w budynkach mieszkalnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, przystępuje się do zbierania wniosków od mieszkańców gminy zainteresowanych dofinansowaniem.