Szanowni Państwo,

 

Jako Grupa Eurocash od początku wojny w Ukrainie angażujemy się na wielu płaszczyznach w działania pomocowe dla obywateli Ukrainy.

Wsparcie kierujemy zarówno do naszych ukraińskich Pracowników oraz ich bliskich, jak również do wszystkich osób, które znalazły schronienie w naszym kraju.

powiewająca flaga Ukrainy

Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała zaktualizowaną ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju,

logo ugh

!!! UWAGA !!!

SZANOWNI PAŃSTWO, w związku z przybywaniem do gminy Hajnówka coraz większej ilości uchodźców z Ukrainy  PRZYPOMINAMY, że na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość (art.6m ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

informacja dl aobywateli Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

 

zwierzęta z Ukrainy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce informuje  o obowiązku oznakowania i  zaszczepienia psów i kotów, które nie zostały poddane tym zabiegom na przejściu granicznym i zostały przywiezione do Polski przez uchodźców z Ukrainy. Czipowanie i szczepienie w/w zwierząt jest bezpłatne.