Każdy ma obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do sklepu lub hurtowni

 rolniku opakowania

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że od 2014 roku obowiązują nowe zasady dotyczące postępowania z opakowaniami po środkach niebezpiecznych, dotyczy to zarówno pustych opakowań po środkach ochrony roślin ale także po nawozach, audiowantach i produktach biobójczych:

KAŻDY UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK ZWROTU OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN SKLASYFIKOWANYCH JAKO NIEBEZPIECZNE DO SKLEPU LUB HURTOWNI

Karta zwrotu-odbioru odpadów

 

Wójt Gminy Hajnówka

 www.systempsor.pl