Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosłąw Zieliński

 

Panie i Panowie Sołtysi,

Szanowni Państwo,

demokracja jest silna i trwała, jeśli ma mocne podstawy w najniższych szczeblach i najmniejszych wspólnotach. Funkcja sołtysa jest pierwszym i podstawowym stopniem demokracji przedstawicielskiej i ma w Polsce swoją długą, ugruntowaną tradycję. Cieszący się społecznym zaufaniem i autorytetem sołtys to powiernik mieszkańców sołectwa i pierwszy adresat ich lokalnych postulatów, pośrednik między nimi a gminą i innymi organami władzy publicznej. Sołtys to „mandatariusz pierwszego kontaktu", sprawujący swoją funkcję w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów.

 

Polska wieś się dynamicznie zmienia, rozwija i unowocześnia, a w ostatnich latach dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwości oraz środkom z budżetu państwa na cele inwestycyjne i społeczne, dzięki modernizacji infrastruktury, budowie i remontom dróg, chodników, oświetlenia, obiektów sportowych, świetlic wiejskich, remiz strażackich, szkół, przedszkoli, żłobków, zabytkowych obiektów sakralnych, dofinansowaniu ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich poziom życia mieszkańców wsi i ich rodzin uległ znaczącej poprawie. Polska wieś, której mieszkańcy stanowią około 40% wszystkich obywateli, wraz z dobrze rozwijającymi się gospodarstwami i mądrze zorganizowaną społecznością, kultywując tradycję, łącząc kulturę ludową z nowoczesnością, integrując mieszkańców wsi wokół wspólnych celów, życia religijnego i umacniania przyjaznego sąsiedztwa jest ważną częścią Polski, jej potencjału społecznego i gospodarczego, zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe. Jest naszą wielką wartością i dumą, ostoją tradycji, wiary i polskości, stanowi przyjazne i bezpieczne miejsce do życia, które doceniają również coraz liczniejsi mieszkańcy miast wybierając wieś jako miejsce swojego zamieszkania.

 

Rolnicy i wszyscy mieszkańcy wsi zasługują na wsparcie i szacunek społeczeństwa i władz publicznych oraz troskę o ich żywotne interesy. Niestety, zamiast tego pod rządami koalicji 13 grudnia Donalda Tuska spotkała ich pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej brutalna interwencja policyjna. Mam nadzieję, że w zbliżających się wyborach samorządowych poparcie mieszkańców wsi uzyskają kandydaci, którzy swoją postawą dają gwarancję rzetelnej i szczerej dbałości o ich los i przyszłość, o przyszłość naszego regionu i Polski.

 

Szanowni Państwo Sołtysi, wyrażając swoją wdzięczność i szacunek dla Państwa funkcji, pracy i zaangażowania, którego symbolicznym wyrazem jest wprowadzony dzięki Prawu i Sprawiedliwości dodatek do emerytury, pragnę życzyć każdej i każdemu z Was dalszych sukcesów w umacnianiu sołeckiej wspólnoty oraz satysfakcji z pracy dla dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie.


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48

15-062 Białystok, ul. Warszawska 13/5, tel. (85) 653 77 69,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.