PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Dubiny: ul. Główna (nr parzyste od 16 do 62A oraz nr nieparzyste od 13 do 69), Torowa (posesje nr: 32, 82 oraz działki nr: 690/3, 719/1, 698/1, 727/1), Leśna (posesje nr: 1 i 3), Łąkowa (nr parzyste od 120 do 136, nr nieparzyste:  9, 9A, 15D, 17, 19, 25, 27 oraz działki nr: 569/3, 566/4)

03-815 14.02.2024 7.00-12.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991