Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 24 listopada 2023r. odbędzie się bezpłatna zbiórka folii rolniczych. Zbiórką objęte są folie rolnicze czarne, białe, folie po sianokiszonce, worki po nawozach oraz Big Bagi. Odbiór będzie realizowany od godz. 8:00 do 14:00 na gminnym PSZOK-u w Starym Berezowie. Transport oraz rozładunek odpadów do kontenera we własnym zakresie.

Odpady zanieczyszczone ziemią, słomą nie będą odbierane. Odpady powinny być posegregowane.

Folie rolnicze zostaną odebrane przez firmę P.P.H.U. „KORNEX” KORNELIA MRÓZ.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, pok. 45 lub telefonicznie: 85 306-78-22 w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Wójt Gminy Hajnówka