Wójt Gminy Hajnówka

zaprasza serdecznie na spotkanie informacyjne w sprawie udzielenia grantu na dofinansowanie zadania:

„Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2023 r.

w Urzędzie Gminy Hajnówka,

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

o godz. 17:00, sala nr 12 (parter).

Ankietę wraz z deklaracją udziału w projekcie można będzie złożyć w czasie spotkania oraz do 10.11.2023. r. do godz. 15:30

( pok. 32 sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka).