Harmonogram polowań Koła Łowieckiego „Puszcza” w Białowieży w sezonie 2023/2024

  1. Polowanie – 04.11.2023r. – rozpoczęcie godz. 8:00 zakończenie godz. 14:00,

teren polowania: obwody 269, 270, 284

rozkład zwierzyny: jeleń, dzik, drapieżniki

  1. Polowanie – 16.12.2023r. – rozpoczęcie godz. 8:00 zakończenie godz. 14:00,

teren polowania: Obwody 269, 270, 284

rozkład zwierzyny: jeleń, dzik, drapieżniki

 

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego „ŁABĘDŹ” w Narwi w sezonie 2023/2024

 Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024:

L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1

05.11.2023

08:00

14:00

231-: Paszkowszczyzna

231-: Tokarowszczyzna

231-: "Kimberówka"

233-: Sinożatka

233-: Krynoczka

2

12.11.2023

08:00

14:00

249-: Gradoczno "Kanał" "Wiklina"

249-: Narew

248-: Narew "Wysypisko"

24S-: "Smolanka"

3

19.11.2023

08:00

14:00

233-: Morgi - Stawek

233-: Popiele

231-: Kużmin - "Przystanki"

231-: "Kobylanka"

4

26.11.2023

08:00

14:00

249-: "Podpniska" - "Buryckie"

249-: Gorodczyno

248-: Kotlówka

248-: Kamień

5

03.12.2023

08:00

14:00

231 -: "Kimberówka"

231-: Gorędy-Koleśne

233-: Krynoczka

233-: Sinożatka

6

10.12.2023

08:00

14:00

248-: Narew "Wysypisko"

249-: Gradoczno "Kanał" "Wiklina"

249-: Janowo

248-: Makówka

7

17.12.2023

08:00

14:00

231-: Tokarowszczyzna

231-: Ogrodniki

233-: Sinożatka

233-: Rohozówka

8

24.12.2023

08:00

14:00

249-: Lachy

249-: Gradoczno "Kanał" "Wiklina"

248-: Kotlówka

248-: "Makowieckie laki"

9

31.12.2023

08:00

14:00

231 -: Tokarowszczyzna

231-: Paszkowszczyzna

231-: Kużmin - "Przystanki"

233-: Saki - Ancuty

233-: Krynoczka

10

14.01.2024

08:00

14:00

248-: Las Botwilowszczyzna

248-: Las Borek

249-: Kożyno - Hukowiczc

249-: Stupniki - Koźliki

11

21.01.2024

08:00

14:00

231-: Ogrodniki

231-: "Kobylanka"

233-: Popiele

233-: Morgi - Stawek

12

28.01.2024

08:00

14:00

248-: Kotłówka

248-: Tyniewicze

249-: Stupniki - Koźliki

249-: Kożyno - Hukowiczc

249-: Lachy

Łowczy - Sergiusz Birycki

 

 

 

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego ,,ŻUBR” w Hajnówce w sezonie 2023/2024

Lp.

Data

polowania

Prowadzący

polowanie

Nr obwodu, rejon

polowania

Określenie granicy, rejonu polowania

Miejsce zbiórki godz. rozpoczęcia i zakończenia polowania

Gatunek zwierzyny objęty polowaniem

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

05.11.2023

(niedziela)

Kol Anatol Kalinowski Kol. Adam Kuś

Obw.262,261,260

Od m Krzywa w kierunku m Hajnówka nieużytki i tereny leśne

Parking urzędu miasta Hajnówka godz. 07:00 - 12:00

J. byk, łania, sama, sarniak, dzik, lis, jenot, kuna

Polowanie Huberto wskie

2.

19.11.2023

(niedziela)

Kol. Adam Panasiuk Kol. Marek Martynowicz

Obw. 295

Cały obwód (tereny leśne i nieużytki)

Parking urzędu miasta Hajnówka godz. 07:00-14:00

J. byk, “łania, sama sarniak, dzik, lis, jenot, kuna

 

3.

03.12.2023

(niedziela)

Kol. Marek Martynowicz Kol. Jan Bowtruczuk

Obw. 295

Cały obwód (tereny leśne i nieużytki)

Parking urzędu miasta Hajnówka godz. 07:00-14:00

J. byk, łania, sama sarniak,

dzik, lis, jenot, kuna

 

4.

17.12.2023

(niedziela)

Kol. Anatol Kalinowski Kol. Adam Kus

Obw.262,261,260

Od m Krzywa w kierunku m Hajnówka tereny leśne i nieużytki

Parking urzędu miasta Hajnówka godz. 07:00-12:00

J. byk, łania, sama sarniak, dzik, lis, jenot, kuna

Polowanie

Wigilijne

5.

24.01.2024

(niedziela)

Kol. Wojciech

Hornostaj

Kol. Jerzy Sawczuk

Obw.262,261,260

Od m Krzywa w kierunku m Hajnówka tereny leśne i nieużytki

Parking urzędu miasta Hajnówka godz. 07:00-14:00

J. byk, łania, sama sarniak, dzik, lis, jenot, kuna

 

6

28.01.2023

(niedziela)

Kol. Marek

Martynowicz

Kol. Jerzy Sawczuk

Obw. 295

Cały obwód (tereny leśne i nieużytki)

Parking urzędu miasta Hajnówka godz. 07:00-14:00

J. byk, dzik, lis, jenot, kuna

 

 

Koledzy myśliwi swoją obecność na polowaniu zbiorowym wpisują dzień przed polowaniem w EKEP, zaproszonych myśliwych wpisuje Łowczy Koła. Dane (imię i nazwisko, nr legitymacji ) zgłaszanego gościa należy podać Łowczemu.

Zgodnie z Uchwalą Walnego Zgromadzenia każde zakończenie polowania powinno nawiązywać do tradycji łowieckich, z którym związany jest pokot, a także uhonorowanie króla i wicekróla polowania.

 

Łowczy Koła Łowieckiego Żubr w Hajnówce - Paweł Młodzinowski