„Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj Jej siłę Swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami”.
Franciszek Karpiński, Pieśń o Narodzeniu Pańskim

W prostocie i pięknie słów kolędy „Bóg się rodzi”, odśpiewanej po raz pierwszy w 1792 roku w Starym Kościele Farny w Białymstoku, odnajdujemy i nasze współczesne pragnienia Błogosławieństwa Bożego dla naszej Ojczyzny i dla nas samych, naszych wysiłków, dla naszych rodzin, naszych miast i wsi.


Pragniemy bezpiecznego, godnego i dostatniego życia, „dobrego bytu”, w którym dzięki Boskiej Opatrzności i naszym własnym staraniom w naszych domach i w naszej Ojczyźnie nie powinno ani w sferze materialnej, ani duchowej niczego zabraknąć. Wierzymy, że jest to możliwe, bo „Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje”, a my działając na rzecz dobra wspólnego wypełniamy swoje ludzkie obowiązki, aby się do tego przyczynić.
Niech ten wyjątkowy czas, gdy Słowo Ciałem się staje, napełni każdego z nas wiarą, wewnętrznym spokojem, ufnością i otuchą.


Z serca życzę, aby nadchodzący 2023 rok był czasem realizacji ambitnych planów, dobrych i odpowiedzialnych wyborów oraz czasem wszelkiej pomyślności, radosnym i szczęśliwym dla Polski, dla naszych domów i każdego z nas.


Boże Narodzenie 2022 roku Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński

boże narodzenie2022