Puszcza Białowieska jako Obiekt Światowego Dziedzictwa Unesco, to unikatowy skarb przyrodniczy w skali nie tylko Polski, ale też całego świata. Fragment tego bezcennego dziedzictwa bioróżnorodności jawi się niewątpliwie ogromną skarbnicą wiedzy naukowej, przyrodniczej jak również dziedzictwem lokalnej społeczności. Tocząca się od lat dyskusja o sposobie zarządzania obiektem nie słabnie, wręcz przeciwnie w przededniu tworzenia nowego Planu Urządzania Lasu na kolejne 10 lat nabiera tempa. Tworzony do końca roku 2023 zintegrowany plan zarządzania  Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska bez wątpienia powinien zawierać głosy grona ekspertów, naukowców, przyrodników, środowisk proekologicznych, agend rządowych i pozarządowych, ale również lokalnej społeczności nierozerwalnie związanych z tym obiektem.

W związku z powyższym i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej planowana jest na dzień 11.01.2023r g. 11.00 w DDP w Nowoberezowie Gmina Hajnówka (Nowoberezowo 86) konferencja "Na skraju Puszczy Białowieskiej" z udziałem grona ekspertów oraz mieszkańców. Przedsięwzięcie to, żywię nadzieje, będzie okazją do merytorycznej dyskusji oraz wsłuchania się w głos lokalnej społeczności, bez której żadna z podejmowanych decyzji nie powinna mieć miejsca.

 

Proponowana tematyka konferencji:

  1. Strefowanie w Puszczy Białowieskiej
  2. Bezpieczeństwo publiczne i pożarowe w Puszczy Białowieskiej - przedstawi Państwowa Straż Pożarna      
  3. Życie w symbiozie z przyrodą - profesor Pasquale Policastro
  4. Dyskusja - sprawy bieżące - Białowieski Park Narodowy, Nadleśnictwa, organizacje pozarządowe.

 

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa

 

Konferencja 2023 01 11