Wszczęcie naboru uzasadnione jest szczególną sytuacją na wschodniej granicy RP trwającą od 2021 r., spowodowaną wzmożonym napływem migrantów, co wymaga od Straży Granicznej podjęcia działań zmierzających do zasilenia szeregów formacji nowymi funkcjonariuszami.

KORZYŚCI:

  • wynagrodzenie na poziomie 4396 zł netto;
  • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni oraz urlopy dodatkowe;
  • nagroda roczna tzw. „trzynastka” oraz nagrody jubileuszowe;
  • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z pobliskich miejscowości;
  • równoważnik za brak kwatery oraz coroczny równoważnik pieniężny na umundurowanie;
  • bogata oferta szkoleniowa oraz udział w misjach poza granicami kraju.


DOŁĄCZ DO NAS - REKRUTACJA TRWA!!!
  

Zgłoś się pod numerem telefonu: 85 714 55 33 lub przez aplikację

 

Plakat POSG