Wójt Gminy Hajnówka informuje, że do dnia 30.12.2022r. można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na rok 2022.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  1. osoby, którym wypłacono dodatek węglowy,
  2. osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości:

  • 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto,
  • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe (w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 t w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 t w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.),
  • Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

Wnioski będzie można składać:

  1. papierowo w Urzędzie Gminy Hajnówka 1 piętro pok. 45, 46,
  2. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP,
  3. poprzez Pocztę Polską na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Hajnówka uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

 

WNIOSEK DO POBRANIA (docx, 17 KB)