Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz
WÓJT GMINY HAJNÓWKA
- mgr Lucyna Smoktunowicz