Inwestycje realizowane w kadencji 2014-2018

2014r.

  • Przebudowa drogi w Przechodach 592 265 zł. (200 tys. fundusz leśny).

 

2015r.

  • Przebudowa drogi w Lipinach o wartości 1 537 749 zł ( 250 tys. fundusz leśny).
  • Udział Gminy Hajnówka w przebudowie drogi powiatowej Dubicze Osoczne – Jagodniki w kwocie 74 603 zł.

Dubiny stanowią największą jednostkę osadniczą Gminy Hajnówka. Bliskość miasta Hajnówka, położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i rozbudowana sieć infrastruktury wodno – kanalizacyjnej sprawiają, iż miejscowość posiada atrakcyjną ofertę inwestycyjną – w zakresie zabudowy jednorodzinnej. Gmina Hajnówka nie ustaje w staraniach zmierzających do zapewnienia równego dostępu do infrastruktury komunikacyjnej – wszystkim mieszkańcom. W chwili, gdy pisane są niniejsze słowa prowadzone są prace zmierzające do modernizacji ul. Łąkowej na odcinku od drogi powiatowej Dubiny – Postołowo do rzeki Leśnej Prawej – I etap. W ramach modernizacji wykonane zostanie 262 mb nawierzchni z kostki brukowej. Całkowita wartość inwestycji zamknie się w 487 804 zł. Ponadto przygotowane są projekty na przebudowę kolejnych odcinków ul. Łąkowej, ul. Torowej oraz drogi Dubiny – Lipiny wraz z pełną infrastrukturą. Zadania te zostały ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2019.

W cieniu brzozowego zagajnika wyrasta długo oczekiwana przez mieszkańców Lipin altana. Jest to już 5 tego typu obiekt małej architektury na terenie Naszej Gminy w ciągu ostatnich 5 lat.

Mochnate o tej porze roku urzeka kwitnącymi owocami jarzębiny – której bujnymi koronami może poszczycić się prawie każde gospodarstwo. Od lipca w miejscowości przybył nowy powód do dumy, a jest nim zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej.

Z dniem 13 sierpnia teren placu budowy – stanowiący główną ulicę wsi w Olchowej Kładce został przekazany dla wyłonionego w ramach przetargu Wykonawcy. W chwili gdy pisane są te słowa inwestycja powoli nabiera rozpędu – przeprowadzono karczowania poboczy oraz wytyczono granice przebiegu inwestycji.