droga lipiny-dubiny

Trwają obecnie prace przy realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka

polski ład

Zapowiadają się kolejne inwestycje na terenie Gminy Hajnówka.

inwestycje 2022-07

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych

  1. Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka’’, została wykonana kanalizacja deszczowa oraz przebudowa przepompowni na ul. Łąkowej, trwają prace przy korytowaniu pod podbudowę drogi. Wartość inwestycji 6475150,50zł

dotacja

2 czerwca 2022r. to w historii Gminy Hajnówka niezwykle dobry dzień. W tym dniu Wójt Gminy Hajnówka odebrała Promesy na inwestycje drogowe. Pomoc udzielona przez Województwo w kwocie 62 tys. zł. zostanie przeznaczona na zwalczanie negatywnych skutków trwającego kryzysu migracyjnego. Umowa na  dotację celową została podpisana przez Wójt Lucynę Smoktunowicz w dniu 10 czerwca.  Zostaną odremontowane drogi, którymi poruszały się ciężkie pojazdy wojskowe i straży granicznej.

program inwestycji strrategicznych
Mamy 11 056 530,89 zł. na inwestycje w Gminie Hajnówka.