W dniu 11.04.2024r. została podpisana Umowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Dubinach. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych do dnia 30.09.2024 roku.

 kanalizacja