W dniu 17.03.2023r. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym "MAKSBUD" Sp. z o.o. na zadanie "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka". Wartość zadania opiewa na kwotę 6 855 405,00 zł.
Zostaną wykonane nakładki z betonu asfaltowego na ok. 1/6 dróg (gmina ma ok. 80 km dróg) oraz przebudowane drogi do Bokówki i droga wewnętrzna w Olchowej Kładce. Czas zakończenia robót jest zaplanowany na początek września.
 
Każda inwestycja ma gwarancję na wykonane prace i wykonawca naprawia ewentualne wady i usterki.
 
 

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka będzie dotyczyć następujących zadań inwestycyjnych;

Wykonanie nakładek z betonu asfaltowego na istniejących nawierzchniach żwirowych (kruszywo łamane C50/30 i kruszywo CNR), tj.

 • odcinek drogi gminnej nr 108566B od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie (długość 252m), ,
 • odcinek drogi gminnej nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka (długość 240m),
 • odcinek drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych - dz. ozn. nr geod. 510, 178 i 448 (długość 565m),
 • odcinek drogi wewnętrznej w Postołowie - dz. ozn. nr geod. 21 (długość 265m),

Wykonanie nakładek z betonu asfaltowego na istniejących nawierzchniach z potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową, tj.

 • droga gminna nr 108531B Pasieczniki Duże - Orzeszkowo (długość 1940m),
 • odcinek drogi gminnej nr 1O8537B Dubiny - Sawiny Gród (długość 770m),
 • odcinek drogi gminnej nr 1085408 Mochnate - Dubicze Osoczne wraz z odcinkiem drogi gminnej nr I08553B Mochnate Borek (długość 3067m),
 • odcinek drogi wewnętrznej w Mochnatem - dz. ozn. nr geod. 294 i 602/1 (długość 430m),
 • odcinek drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka (od drogi powiatowej nr 1619B do drogi gminnej nr 108558B) (długość 1252m),
 • odcinek drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (długość 120 m),
 • droga gminna nr 108536B Orzeszkowo - Wierzchowskie (długość 845m),
 • odcinek drogi gminnej nr 108558B od drogi wojewódzkiej Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nowoberezowo - Hajnówka (przy cmentarzu) (długość 1325m),
 • odcinek drogi gminnej nr 108543B Dubicze Osoczne - Chytra - Progale (długość 2880m),
 • odcinek drogi gminnej nr 108545B Nowokomino - Grudówka (długość 2670m).

Przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić przedmiary robót będące załącznikiem nr 10 do SWZ oraz rezultatem wizji lokalnej.

Wykonanie przebudowy dróg poprzez wykonanie konstrukcji jezdni oraz poboczy wraz z przebudową istniejących zjazdów, tj.

 • Przebudowa drogi gminnej nr 108551B Bokówka - droga powiatowa Nr 1652B
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce - działka ozn. nr geod. 6 ETAP 1 od km 0+000 do km 0+085