profilaktyka

1 lipca ruszyła rządowa kampania Profilaktyka 40 PLUS. Zgodnie z założeniami programu, każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.

ratowanie pszczół

Fundacja Tulipan Organizacja Pożytku Publicznego.

Jest jedyną organizacją w kraju, która łączy działania charytatywne z humanitarnymi.

Środki finansowe na rzecz działań statutowych, niesienia pomocy ciężko chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym zdobywa przez wdrażane programy na rzecz ludzi i ochrony przyrody.

tpk

Ponad 6,5 tys. porad udzielono pacjentom za pośrednictwem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). Ta nowa forma pomocy medycznej, którą uruchomił Narodowy Fundusz Zdrowia cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

dzien bez śmiecenia

ODPADY TO NIE ŚMIECI – TO SUROWCE. #WidzęWięcej


Dzień Bez Śmiecenia – edukacyjna kampania społeczna, w której poruszamy ważny temat świadomej segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia – ma już 15 lat!

straż pożarna

Warszawa, dnia 27 kwietnia2021 r.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Decyzja Nr X/96 KSRG

Działając na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1317) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. zwana dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie, utrzymywanej przez Wójta Gminy Hajnówka, do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

Podkategorie