Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Nieprzerwanie od 17 lat FAZON nagradza pracodawców, instytucje oraz osoby, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm.

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane przez FAZON firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne.

W ciągu 16 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1500 nagród oraz 400 wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 6000 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych.

 

Co roku FAZON stara się ulepszać Konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów w społecznym zaangażowaniu biznesu w Polsce.

W tym roku FAZON wprowadził dwie zmiany w kategoriach konkursu:

 • W kategorii Przyjazna przestrzeń wprowadzono dodatkowo dostępność cyfrową. Od tego roku kategoria będzie nazywać się Przyjazna Przestrzeń – Dostępność. Będzie wyróżniany i nagradzany dostęp do informacji cyfrowej bez barier.

Dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z Internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.

 • W kategorii Otwarty rynek pacy będą mogli wziąć udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy bez fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i Stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii Instytucja.

 

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl(odnośnik zewnętrzny)

 

Podsumowanie:

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń -Dostępność
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz
 • Lodołamacz Specjalny

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl(odnośnik zewnętrzny) .

Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2022 r.

Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 6 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Organizatorem Konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Link do regulaminu(odnośnik zewnętrzny)

Link do formularzy(odnośnik zewnętrzny)

 2022 lodolamacze 07