OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce
z dnia 4 marca 2024 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym:

  • Okręg wyborczy nr 10, obejmujący: Sołectwo Nowoberezowo

W okręgu wyborczym nr 10 w terminie do dnia 4 marca 2024 r. zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce przyjmuje w swojej siedzibie:

w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

do dnia 11 marca 2024 r.

Dyżury:

  • dn. 5 marca 2024 r. w godz. 8:00-16:00
  • dn. 6 marca 2024 r. w godz. 8:00-16:00
  • dn. 7 marca 2024 r. w godz. 8:00-16:00
  • dn. 8 marca 2024 r. w godz. 8:00-16:00
  • dn. 11 marca 2024 r. w godz. 8:00-16:00

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

Bogumiła Gierasimiuk

 

obwieszczenie GKW w Hajnówce 04.03.2024