INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

  1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Bogumiła Gierasimiuk

Przewodniczący Komisji

2.

Ilona Elwira Jancewicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Ewa Bańkowska

Członek Komisji

4.

Emilia Filipiuk

Członek Komisji

5.

Jolanta Grygoruk

Członek Komisji

6.

Dorota Karczewska

Członek Komisji

7.

Anna Matusiak

Członek Komisji

8.

Elwira Nowik

Członek Komisji

9.

Dorota Topolewska

Członek Komisji

  1. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce mieści się:

w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 853067803

  1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

W dniu 29 lutego 2024 r. w godz. 8:00- 16:00

W dniu 1 marca 2024 r. w godz. 8:00- 16:00

W dniu 2 marca 2024 r. w godz. 9:00- 13:00

W dniu 4 marca 2024 r. w godz. 8:00- 16:00

Przewodniczący
 Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

Bogumiła Gierasimiuk