Hajnówka, dnia 02 października 2023r.     

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego uruchamia bezpłatny dowóz pasażerski w dniu 15 października 2023r. dla wyborców Gminy Hajnówka, ujętych w spisie wyborców. W dniu wyborów kursować będą dwa autobusy dowożące mieszkańców do lokali wyborczych, których miejsce zamieszkania jest odległe powyżej 1,5 km. od lokalu wyborczego. Autobusy kursować będą dwa razy w ciągu dnia wyborczego, jeden przed południem, drugi po południu.

Wszyscy mieszkańcy dowiezieni do lokali wyborczych, po głosowaniu będą odwiezieni do swych miejscowości.

Szczegółowe godziny odjazdów autobusów z poszczególnych miejscowości przedstawia rozkład jazdy zamieszczony poniżej.

                                                                            Wójt Gminy Hajnówka

 

Rozkład jazdy autobusu Nr 1 dowożącego wyborców do lokali wyborczych Gminy Hajnówka

w dniu 15 października 2023r.

 

Nazwa lokalu wyborczego

Miejscowość i miejsce

odjazdu

I kurs

godzina odjazdu

II kurs

godzina odjazdu

1

2

3

4

 

 

Nowoberezowo

Wygoda   (Nr 6a – Sołtys)            

8.00

13.30

Progale    (Nr 14 – Sołtys)

8.05

13.35

Chytra     ( Sołtys Nr 58 + świetlica)

8.10

13.40

Borek       (świetlica wiejska)

8.20

13.50

Dubicze Osoczne (Nr 47 – PKS)

8.25

13.55

Lokal wyborczy  Nr 5  (DDP)

8.30 – 8.40

14.00-14.10

 

 

Nowokornino

Bielszczyzna  (przyst. PKS)

9.20

15.00

Puciska            (przyst.PKS- Sołtys)

9.30

15.10

Czyżyki     (świetlica + przyst. PKS)

9.35

15.15

Lokal wyborczy Nr 4 (świetlica)

9.40-9.50

15.20-15.30

Kotówka        (przyst. PKS)

10.20

16.10

Trywieża       (Nr 15 + świetlica )

10.30

16.20

Grudówka     (przyst. PKS Nr 123)

10.40

16.30

Lokal wyborczy Nr 4 (świetlica)

10.50-11.00

16.40-16.50

 

 

Nowosady

Wasilkowo                (przyst. PKS)

11.40

17.30

Rzepiska                    (Nr 27 + PKS)

11.45

17.35

Borysówka                (Świetlica)

11.55

17.45

Olchowa Kładka      (Sołtys )

11.57

17.47

Golakowa Szyja        ( Nr 6)

12.00

17.50

Smolany Sadek         (Nr 8)

12.10

18.00

Przechody                  (tablica ogł.)

12.15

18.05

Lokal wyborczy Nr 3 (Świetlica)

12.20-12.30

18.10-18.20

 

 

Rozkład jazdy autobusu Nr 2 dowożącego wyborców do lokali wyborczych Gminy Hajnówka

w dniu 15 października 2023r.

 

Nazwa lokalu wyborczego

Miejscowość i miejsce

odjazdu

I kurs

godzina odjazdu

II kurs

godzina odjazdu

1

2

3

4

Dubiny - Szkoła

Sawiny Gród    Nr 12

8.00

13.30

Postołowo (Nr 27 kol.  + tabl. ogł)

8.10

13.40

Lokal wyborczy Nr 1(Szkoła)

8.15-8.25

13.45-13.55

Skryplewo

8.50

14.20

Lokal wyborczy Nr 1(Szkoła)

9.00-9.10

14.30-14.40

Orzeszkowo

Zatrostyniec  (ul.Daleka-Pałacyk)

9.50

15.20

Podtrostyniec   (Nr 115 + Nr 109)

9.55

15.25

Bokówka   (Nr 123)

10.05

15.35

Lokal wyborczy Nr 7 (Świetlica)

10.15-10.25

15.45-15.55

Pasieczniki Duże  (Nr 25 Radny)

11.10

16.30

Pasieczniki Duże  (Nr 14a)

11.15

16.35

Pasieczniki Duże (Nr 7a + Nr 3)

11.20

16.40

Lokal wyborczy Nr 7 (Świetlica)

11.25-11.35

16.45-16.55

Łozice                            (Nr 9)

12.05

17.30

Olszyna                         (Nr 93)

12.10

17.35

Wygon                           (Nr 133)

12.15

17.40

Lokal wyborczy Nr 7 (Świetlica)

12.25-12.35

17.45-17.55