baner cp

 

„CZYSTE POWIETRZE” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Gmina Hajnówka może się pochwalić następującą aktywnością w Programie:

 • Liczba złożonych wniosków – 722
 • Liczba przedsięwzięć zakończonych – 304
 • Kwota wypłaconej dotacji – 7 930 937,86 zł

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?

 • wymianę źródeł ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę okienną i drzwiową,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • wentylację mechaniczną z rekuperacją na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne,
 • dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy,
 • kompleksowa termomodernizacja.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

Komu przysługuje dofinansowanie?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

-właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

-wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Jakie są formy dofinansowania?

 1. Dotacja -ścieżka przez WFOŚiGW.
 2. Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego –ścieżka przez Banki.
 3. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego).

Jakie są warunki dofinansowania?

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku,
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
  2013 r.:

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Gdzie szukać informacji i pomocy?

 • W Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym:
  1. podczas indywidualnych spotkań w punkcie konsultacyjno-informacyjnym czynnym we wtorki i czwartki w godzinach 9.00- 14.00 (Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka) lub
  2. korzystając z konsultacji zdalnych pod nr tel: 853067804 lub 534 298 729 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku : https://portal.wfosigw.bialystok.pl/
 • Generator wniosków: https://gwd.nfosigw.gov.pl/UserAccount/LogIn
 • Strona Programu: czystepowietrze.gov.pl
 • Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Co należy ze sobą zebrać chcąc wypełnić wniosek w Gminnym Punkcie podczas konsultacji? (plik do pobrania)

Drogi mieszkańcu Ty też możesz dołączyć do grona osób, które poprawiły jakości powietrza korzystając z dofinansowania i pomocy w Gminnym Punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy!