Obszary chronione

Wszystkie obiekty chronione gminy Hajnówka zgrupowane są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej. Istnieje tu 12 rezerwatów przyrody, 519,26 ha użytków ekologicznych, 361 pomników przyrody (drzewa i grupy drzew), 33 strefy ochronne gniazd ptaków (orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny), ostoja  żubra o powierzchni 168,80 ha (oddziały 391A,B,C,D, 419A,B), siedliska mokre i wilgotne - lasy wodochronne 3528,13 ha.

Rezerwat krajobrazowy "Władysława Szafera" - zdjęcie zimą

Utworzony w 1969 roku (Mon. Pol. Nr 16 poz. 128) zajmuje pow. 1356,91 ha z tego w obrębie gminy Hajnówka 699,10 ha. celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie lasów wzdłuż szosy Hajnówka-Białowieża.

Rezerwat Szczekotowo - zdjęcie

Utworzony w 1979 roku (Mon. Pol. Nr 26 z 31 października 1979r., poz. 141, § 9). Jego powierzchnia wynosi 36,44 ha. Celem rezerwatu jest ochrona fragmentu Puszczy z największym skupieniem kurhanów z okresu wczesnego średniowiecza oraz pozostałości po smolarniach i węglarniach z XVII wieku.

Rezerwat  Lipiny - zdjęcie

Utworzony w 1961 roku (Mon. Pol. Nr 13 z 31 lutego 1962r., poz. 54). Powierzchnia rezerwatu wynosi 24,51 ha. Celem rezerwatu jest ochrona fragmentu Puszczy z udziałem dębu bezszypułkowego występującego na wschodniej granicy.