1. Kolejka wąskotorowa na Topiło (zbiornik w Topile, wędkowanie, ogniska).

2. Cerkwie w Dubinach i Nowoberezowie oraz kapliczka w Krynoczce.

 

3.  Krynoczka - miejsce pielgrzymek prawosławnych (uzdrawiające źródła).

Cerkiew pod wezwaniem św. Braci Machabeuszów, popularnie zwana Krynoczką należy do parafii dubińskiej. Świątynia została wybudowana w 1846 roku wewnątrz Puszczy Białowieskiej (obecnie teren jednostki wojskowej) w miejscu, gdzie jak mówi tradycja w czasie najazdów tatarskich znaleźli schronienie mnisi z Ławry Pieczerskiej w Kijowie. Obok cerkwi znajduje się źródło z uzdrawiającą wodą. W tej cerkwi nabożeństwa są odprawiane jedynie na trzeci dzień Paschy, na drugi i trzeci dzień Pięćdziesiątnicy, w dniu Męczenników Machabejskich (14 sierpnia), święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego (27 września), a latem w każdą niedzielę.

4. Drewniane budynki inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady).
5. Ścieżki edukacyjne w Puszczy Białowieskiej.
6. Największe zbiorowisko kurhanów "Głęboki Kąt".
7. Unikatowe na skalę światową pozostałości naturalnych olsów, łęgów, grądów,  świerczyny na torfie o charakterze tajgowym.