ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

 

Być może największe odkrycie zespołu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce od czasu obrazu El Greca…

Wydawało się, że współcześni inwentaryzatorzy zabytków nie mają już szans na odnajdywanie w terenie monumentalnych obiektów o kilkusetletniej metryce – dzieł, których publikacja może zmienić nasze wyobrażenia o sztuce dawnych wieków na danych obszarach. Jednakże do takiego odkrycia doszło właśnie w województwie podlaskim. Pracownicy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (dr hab. prof. IS PAN Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski i Jan Nowicki z zespołu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce) odnaleźli na strychu jednej z cerkwi duże fragmenty ikonostasu z XVII w.

Niemal wszystkie obiekty tego rodzaju z XVII i XVIII w. w zaborze rosyjskim zostały zniszczone w XIX w. lub uległy zagładzie w ubiegłym stuleciu. Ikonostas ten jest zatem najstarszy na Podlasiu i nie ma dla niego analogii również na dawnych ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w granicach dzisiejszej Białorusi i Litwy. Zestawienie odnalezionych fragmentów z archiwaliami pozwoliło na opracowanie rekonstrukcji niemal całej struktury. Jak mógł wyglądać ikonostas w cerkwi parafialnej w tej części Rzeczypospolitej w czasach potopu, dowiemy się w najbliższych dniach.

 

Odkrycie zostanie zaprezentowane przez:

Zbigniewa Michalczyka, Piotra Jamskiego i Jana Nowickiego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (pałac Branickich), ul. Jana Kilińskiego 1

Aula Magna, 11 października 2023 r. godz. 14.00

Podczas spotkania będzie można nabyć najnowszy numer „Biuletynu Historii Sztuki” zawierający monograficzny artykuł poświęcony temu znalezisku.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

2023 10 04 IKONOSTAS ZAPROSZENIE