fundusze dla klimatu

Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

poseł zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosłąw Zieliński

 

Panie i Panowie Sołtysi,

Szanowni Państwo,

demokracja jest silna i trwała, jeśli ma mocne podstawy w najniższych szczeblach i najmniejszych wspólnotach. Funkcja sołtysa jest pierwszym i podstawowym stopniem demokracji przedstawicielskiej i ma w Polsce swoją długą, ugruntowaną tradycję. Cieszący się społecznym zaufaniem i autorytetem sołtys to powiernik mieszkańców sołectwa i pierwszy adresat ich lokalnych postulatów, pośrednik między nimi a gminą i innymi organami władzy publicznej. Sołtys to „mandatariusz pierwszego kontaktu", sprawujący swoją funkcję w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów.

świetlice

Gminne Centrum Kultury w Dubinach obejmuje 17 świetlic wiejskich. Są one dostępne lokalnej społeczności zgodnie z Zarządzeniem Nr 663/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01 marca 2024 r.

W załączeniu regulamin oraz określenie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz miejsc ogniskowych na terenie Gminy Hajnówka i wzory druków dotyczące wynajmu / użyczenia.

badania

W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03)