17 października 2018 r. miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla uczestników IV edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej – konkursu aktywizującego społeczności wiejskie przeprowadzonego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Finał konkursu był więcej niż szczęśliwy dla dwóch organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Hajnówka – Stowarzyszenia Sympatyków Wsi Borysówka i Stowarzyszenia Krynica, które powróciły do swoich wsi zajmując I miejsce. Czym zwróciły na siebie opinię jury? Wyżej wymienione organizacje pozarządowe są operatorami dwóch prężnie działających wiosek tematycznych – Wioski Drewnianej w Borysówce i Wioski Bulwy a w Lipinach.

 

Wioski Tematyczne Regionu Puszczy Białowieskiej funkcjonujące na terenie Gminy Hajnówka są przede wszystkim owocem ciężkiej pracy i wyrzeczeń mieszkańców sołectw, którzy wziąwszy sprawy w swoje ręce wytrwale budują ofertę turystyczną w oparciu o walory przedpola Puszczy Białowieskiej.

 

Za symboliczną datę początku ich funkcjonowania możemy przyjąć 29 kwietnia 2016 r. Tegoż dnia sygnowano porozumienie na rzecz realizacji projektu "Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich" sygnowanego pomiędzy Urzędem Gminy Hajnówka (Partnerem projektu) a Fundacją Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych (Realizatorem projektu). Umowę  z strony gminy sygnowała Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz, natomiast Fundację reprezentowała Prezes Zarządu – Karolina Likhtarovich.

 

Jeżeli nie wiesz czym się zajmują Wioski Tematyczne i dlaczego warto je wspierać – zapraszamy do polubienia ich profilów na portalu społecznościowym Facebook:

Borysówka – Wieś Drewniana (https://www.facebook.com/Borys%C3%B3wka-Wie%C5%9B-Drewniana-572494089627402/ )

Lipiny - Wioska Bulwy (https://www.facebook.com/Lipiny-Wioska-Bulwy-967441390028134/)

 

 

 

Hajnówka, dnia 17.10.2018r.

 INFORMACJA

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił

Ogólnopolski numer telefonu 

801-801-596

pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie.

Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00.

                                                                        Wójt Gminy Hajnówka

Wójt Gminy Hajnówka przypomina, iż istnieje możliwość składania ankiet dotyczących wymiany pieców, budowy kolektorów i paneli fotowoltaicznych. Gmina Hajnówka zamierza pozyskać środki na wymianę pieców poprzez przygotowanie projektu, który zakłada wymianę istniejących kotłów c.o. na kotły 5 klasy energetycznej. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów netto. Ankiety można składać w pokoju 39 Urzędu Gminy Hajnówka. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019 – 2020 – obecnie trwają zapisy gospodarstw domowych zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

W zakresie poprawy warunków życia mieszkańców oraz jakości środowiska Gmina Hajnówka w latach 2014 – 2018 zrealizowała następujące projekty inwestycyjne:

  • „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Hajnówka” – 2015 r., w oparciu o zewnętrzne źródło finansowania (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Wartość inwestycji - 1 347 331 zł (przy dofinansowaniu 990 867 zł). Wykonano 147 instalacji kolektorów słonecznych.
  • „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka” – 2018 r., w oparciu o zewnętrzne źródło finansowania (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego). Wartość inwestycji - 88 4120,84 zł (przy dofinansowaniu 516 875,19 zł).

 

Jednocześnie informuję, iż:

  • Gmina Hajnówka będzie zabiegać, oprócz ww. działań, także o środki na termomodernizację – w przypadku pojawienia się źródeł dofinansowania na te zadania mieszkańcy będą informowani na bieżąco,
  • obecnie – w trybie ciągłym – trwa nabór wniosków do rządowego Programu „Czyste Powietrze”. W Województwie Podlaskim instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, tel. 85 746 01 41, 85 749 94 70, www: http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm, w ramach Programu możliwa jest wymiana pieca, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, podłóg i poddasza, instalacja urządzeń typu OZE – udział w Programie obwarowany jest szeregiem warunków,
  • Jednostki samorządu terytorialnego –nie pośredniczą w udzielaniu dotacji z Programu „Czyste Powietrze”.

                                                                                                                   

  WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                                                                                           Lucyna Smoktunowicz

 

Ankieta dotycząca chęci uczestnictwa w projekcie dotyczącym wymiany pieców węglowych na pellet, gaz lub olej.  - do pobrania PDFwniosek1

wniosek2

Podlaski Urząd Wojewódzki powołuje Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych huraganem, który miał miejsce w dniu 24 sierpnia 2018 roku na terenie gminy Hajnówka. 

Komisja 20181005 I

Komisja 20181005 II

 

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

z dnia 01.10.2018.

dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Komunikt 20181001