Bele słomy

Opracowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lista odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy w województwie podlaskim na rok 2017.

logo MRiRW

informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Herb Gminy Hajnówka

Ogłoszenie o naborze propozycji do konkursu.

oddawaj opakowania do sklepu

Każdy ma obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do sklepu lub hurtowni