Pierwszy kwartał 2019 roku to czas podsumowań działalności różnych instytucji, jak i Gminy Hajnówka. Na przełomie lutego i marca doszło do podsumowania funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok na terenie Powiatu Hajnowskiego jak i Naszej Gminy. Spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym na spotkaniu Gminnego Zarządu OSP.

W 2018 roku gminne jednostki OSP uczestniczyły w licznych zdarzeniach nie tylko na terenie naszej gminy, ale też i poza nią. OSP Nowokornino wyjeżdżała do 23 pożarów oraz do 13 miejscowych zagrożeń. Strażacy z OSP Mochnate brali udział w 11 akcjach gaszenia pożaru oraz 8 miejscowych zagrożeniach, natomiast straż z OSP Orzeszkowo wyjeżdżała do 3-ch pożarów i 4 miejscowych zagrożeń.

W 2018 roku Gmina Hajnówka uzyskała dla swoich jednostek OSP dotacje z różnych źródeł w wysokości:

56 705,78 zł.

Idziesz do szkoły. Mijasz pusty budynek. Kiedyś była w nim świetlica. Pojawia się myśl: „A gdyby tak założyć w nim klub miłośników planszówek?”. Jeśli wpadasz na takie pomysły, ale nie wiesz, jak je zrealizować albo chciałbyś/chciałabyś robić to lepiej, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie PoleDziałania.

 

W ty roku mija setna rocznica działalności urzędów pracy. W 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o powołaniu służb zatrudnienia. 19 stycznia minęło sto lat od tego historycznego wydarzenia. Od tamtej pory rola tych instytucji zmieniła się.

Z tej okazji Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował konferencję, na której medale otrzymało kilkudziesięciu pracowników publicznych służb zatrudnienia. W gronie odznaczonych znalazł się też dyrektor PUP w Hajnówce

Gmina Hajnówka współpracuje z Urzędem Pracy w Hajnówce od bardzo dawna. Współpraca dotyczy przeważnie ofert zatrudnienia. Korzystają na tym trzy strony. Po pierwsze bezrobotny, ponieważ znajduje pracę, a tym samym może zarabiać. Po drugie pracodawca, bo ma wsparcie i pomoc w realizacji zadań. Wreszcie po trzecie - urząd pracy, gdyż wykazuje się skutecznością działania, przez co ubywa mu bezrobotnych.

Urząd Gminy Hajnówka i jej jednostki organizacyjne od 2015 r. przyjęły do odbycia stażu lub na inne umowy ponad 40 osób. Oczywistym jest, że nie można zatrudnić wszystkich po upływie czasookresu obowiązywania umowy, ale zawsze taka osoba umożliwia organizowanie zastępstw czy tez wspomaga pracę urzędu do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno Urząd Gminy jak i jednostki, które przyjęły taką osobę otrzymują refundację kosztów zatrudnienia odpowiednio do charakteru umowy.

INFORMACJA

 

Od dnia 26.03.2019r. nastąpi zmiana w kursowania autobusu Komunikacji Miejskiej linii nr 2 w relacji Hajnówka – Dubiny (Cerkiew) - NIEDZIELA:

 

Lp.

Nazwa przystanku

Godziny odjazdu

1

Dubiny przy ul. Nowej

8:52 / 10:27

2

Dubiny – Sawiny Gród

8:53 / 10:28

3

Dubiny – Sklep

8:54 / 10:29

4

Dubiny – Cerkiew

8:55 / 10:30

Lp.

Nazwa przystanku

Godziny odjazdu

1

Dubiny – Cerkiew

9:20 / 10:30

2

Dubiny – Sklep

9:21 / 10:31

3

Dubiny – Bielszczyzna

9:22 / 10:32

4

Białostocka - Krańcowa

9:23 / 10:33

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

Przynależność Gminy Hajnówka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego umożliwia uczestnictwo Gminy w pracach dla dobra małych ojczyzn. Gmina Hajnówka jest też na bieżąco informowana o sprawach ważnych dla naszego regionu. W załączeniu przedstawiamy stanowisko ZGWWP w sprawie ograniczeń zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przesłane do Marszałka Województwa Podlaskiego oraz odpowiedź w tej sprawie