logo ug

Wójt Gminy Hajnówka informuje o możliwości składania deklaracji na grant w ramach planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie: „Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

alarm

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 17 września 2023 r., jednostki samorządu terytorialnego uruchomią na terenie województwa podlaskiego syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.  Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

dyplom

18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy im. kpt. Ignacego GAZURKA

 

Szanowna Pani

Lucyna SMOKTUNOWlCZ

Wójt Gminy Hajnówka

Z ogromnym uznaniem pragnę złożyć na Pani ręce najserdeczniejsze podziękowania za pomoc i wsparcie okazane żołnierzom 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

Jednocześnie przekazuję Pani i Pani podwładnym gorące życzenia Wielu sukcesów oraz łączę wyrazy szacunku wobec wykonywania obowiązków z godnym naśladowania poświęceniem i zaangażowaniem.

Niech Pani pracy zawsze towarzyszy życzliwość i zrozumienie społeczeństwa oraz osobista satysfakcja i zadowolenie z wykonywanych obowiązków.

oświetlenie

W dniu 13.09.2023 Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Panem Sebastianem Łukaszewiczem, umowę na dofinansowanie w kwocie przeszło 1,6 mln zł. projektu na "Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka". Wartość całego zadania to kwota ok. 1,9 mln zł. Wymienione zostaną 811 lamp na LED oraz zmieniony zostanie sposób sterowania.

narodowe_czytanie

Tradycją już jest, że Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz czyta w dniu Narodowego Czytania. Powieść Nad Niemnem została wybrana jakby dla naszego regionu. Nasz krajobraz, historia Podlasia, mogiły powstańców z 1863 roku, to wszystko współgra z powieścią. W Czytelni Miejskiej Biblioteki w Hajnówce można było też podziwiać wystawę malarstwa Daniela Gromackiego z cyklu ,,Niemen".

W dniu 09.09.2023 także w Szkole Podstawowej w Dubinach odbyło się Narodowe Czytanie zorganizowane wspólnie z GCK w Dubinach. Po tych przeczytanych fragmentach warto wrócić do całej powieści.