oświetlenie

W dniu 13.09.2023 Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Panem Sebastianem Łukaszewiczem, umowę na dofinansowanie w kwocie przeszło 1,6 mln zł. projektu na "Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka". Wartość całego zadania to kwota ok. 1,9 mln zł. Wymienione zostaną 811 lamp na LED oraz zmieniony zostanie sposób sterowania.

narodowe_czytanie

Tradycją już jest, że Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz czyta w dniu Narodowego Czytania. Powieść Nad Niemnem została wybrana jakby dla naszego regionu. Nasz krajobraz, historia Podlasia, mogiły powstańców z 1863 roku, to wszystko współgra z powieścią. W Czytelni Miejskiej Biblioteki w Hajnówce można było też podziwiać wystawę malarstwa Daniela Gromackiego z cyklu ,,Niemen".

W dniu 09.09.2023 także w Szkole Podstawowej w Dubinach odbyło się Narodowe Czytanie zorganizowane wspólnie z GCK w Dubinach. Po tych przeczytanych fragmentach warto wrócić do całej powieści.

świetlice

Gminne Centrum Kultury w Dubinach obejmuje 16 świetlic wiejskich. Są one dostępne lokalnej społeczności zgodnie z Zarządzeniem Nr 569/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2023 r.

W załączeniu regulamin oraz określenie wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz miejsc ogniskowych na terenie Gminy Hajnówka i wzory druków dotyczące wynajmu / użyczenia.

sołtyski

Zapraszamy Sołtyski, członkinie rad sołeckich, Panie które myślą o tym by zostać sołtyską lub lokalne liderki - z ekspertką do sołeckich tematów Grażyną Jałgos - Dębską. Wydarzenie bezpłatne - trzeba zarezerwować ok 8 godzin - ciekawe warsztaty i szkolenie kompetencji miękkich a przede wszystkim okazja do sieciowania i poznawania nowych, ciekawych osób. 

Obowiązują zapisy 

pcpr_asystent
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.
 
Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie poszczególnych gmin powiatu hajnowskiego zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.