I Konkurs na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie czyli fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie Młode Organizacje Pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy.

fotowoltaika

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 16.08.2021

 

Komunikat 11/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z rezygnacjami Grantobiorców oraz oszczędnościami w budżecie projektu spowodowanymi różnicą pomiędzy kwotą pomocy przysługującą Grantobiorcy - wskazaną w umowie powierzenia grantu, a kwotą pomocy przysługującą Grantobiorcy - według oferty wybranej. Zgodnie z postanowieniami regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego oraz umowy o powierzenie grantu wartość grantu - nie może przekroczyć 73 % udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 306 78 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 5/2021 z dnia 16.08.2021 r.

 

 

 

LISTA DODATKOWA 5/2021 z dnia 16.08.2021 r.

 

logo ug

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż trwają przygotowania do naboru wniosków do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym prosimy rolników, którzy chcieliby wziąć udział w programie do zgłaszania następujących odpadów pochodzących z działalności rolniczej:

  • folia rolnicza,
  • siatka do owijania balotów,
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag,

 

Rolnicy zainteresowani utylizacją przedmiotowych odpadów mogą składać do Urzędu Gminy Hajnówka informację o w/w odpadach w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2021r.

Rolnicy zainteresowani utylizacją odpadów poniosą koszt finansowy podatku VAT – 8 %.

 

Wzory w/w deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Hajnówka – pokój nr 45 lub na stronie internetowej gminy Hajnówka.

Wzór deklaracji do pobrania

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Hajnówka, pok. 45, tel. 85 306-78-22

 

ugh fotowoltaika

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 3.08.2021

Komunikat 10/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z odstąpieniami od podpisania umowy oraz rezygnacjami złożonymi przez gospodarstwa domowe zakwalifikowane do listy podstawowej uczestników projektu. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 682 25 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 4/2021 z dnia 03.08.2021 r. 

burze z gradem

Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Burze z gradem/1

 Obszar

województwo podlaskie powiat hajnowski

Ważność

od godz. 19:00 dnia 10.08.2021 do godz. 03:00 dnia 11.08.2021

 Przebieg

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 25 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Miejscami drobny grad.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
70%

 SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podlaskie/hajnowski od 19:00/10.08 do 03:00/11.08.2021 deszcz 25 mm, drobny grad, porywy 75 km/h.