ugh fotowoltaika

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 09.07.2021

Komunikat 8/2021

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z rezygnacjami złożonymi przez gospodarstwa domowe zakwalifikowane do listy podstawowej uczestników projektu. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 306 78 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 2/2021 z dnia 09.07.2021 r. Grantobiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie w związku z zwolnieniem środków

uwaga-upały
Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia  Upał/2
Obszar powiaty: bielski(63), hajnowski(61), kolneński(64), Łomża(66), łomżyński(66), siemiatycki(62), wysokomazowiecki(61), zambrowski(63)
Ważność  od godz. 13:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021
Przebieg  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 
90% 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podlaskie (9 powiatów) od 15:00/07.07 do 18:00/09.07.2021 temp. maks 32 st, temp. min 16 st.

 

Bieżące ostrzeżenia meteorologiczne

terytorialsi

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

ORAZ 14. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W HAJNÓWCE

ZAPRASZAJĄ
DO ODBYCIA SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

nieodplatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

energia

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Hajnówka na lata 2014-2029” w dniach od 02.07.2021 r. do 22.07.2021 r.