puk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z oo w Hajnówce uruchomiło aplikację PUK INFO.
Adresowana jest do mieszkańców miasta Hajnówka oraz gmin, dla których przedsiębiorstwo świadczy swoje usługi.

krus

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że rozpoczęto wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „czternastej emerytury”.

minister rolnictwa

Warszawa, 24 sierpnia 2023 r.

znak sprawy: DPB.kj.071.2.2023


Dotyczy: płatności dla małych gospodarstw


Szanowni Państwo Wojewodowie,
do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania tego wsparcia, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie w upowszechnieniu informacji na temat tego programu.

rodzina zastępcza

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, pok. Nr 2, tel. 858767478, 856823642.

Rodzinę zastępczą niezawodową  tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których Sąd umieścił dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący  wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.

logo ugh

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Hajnówka a także wszystkich Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego !

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt Strategii:

projekt_Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego.pdf