internet

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

  • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
  • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
  • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
  • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

wzz podlasie

Żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) Podlasie, którzy realizują zadania wzdłuż wschodniej granicy państwa, każdego dnia podejmują szereg działań, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przygotowują do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia.

logo ug

Wójt Gminy Hajnówka informuje o możliwości składania deklaracji na grant w ramach planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie: „Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

alarm

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 17 września 2023 r., jednostki samorządu terytorialnego uruchomią na terenie województwa podlaskiego syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.  Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

dyplom

18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy im. kpt. Ignacego GAZURKA

 

Szanowna Pani

Lucyna SMOKTUNOWlCZ

Wójt Gminy Hajnówka

Z ogromnym uznaniem pragnę złożyć na Pani ręce najserdeczniejsze podziękowania za pomoc i wsparcie okazane żołnierzom 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

Jednocześnie przekazuję Pani i Pani podwładnym gorące życzenia Wielu sukcesów oraz łączę wyrazy szacunku wobec wykonywania obowiązków z godnym naśladowania poświęceniem i zaangażowaniem.

Niech Pani pracy zawsze towarzyszy życzliwość i zrozumienie społeczeństwa oraz osobista satysfakcja i zadowolenie z wykonywanych obowiązków.